“Samenwerken”, het wordt steeds belangrijker! Het succes van vrijwel alle organisaties wordt bepaald door de kwaliteit van de onderlinge samenwerking. Dat is ook niet vreemd. We opereren steeds meer vanuit het besef dat we het alleen niet redden. In deze samenleving is misschien wel de belangrijkste kennis of vaardigheid dat je weet hoe je goede combinaties tussen mensen kunt maken: hoe ben ik, hoe is de ander en hoe maken we daar een slimme verbinding van. Het succes van een voetbalteam wordt uiteindelijk minder bepaald door individuele kwaliteit en meer door de kracht van het collectief. Samen werken aan een product, aan een oplossing, kennis met elkaar delen, samen successen vieren, etc, etc. Het gaat kortom om samen, samen en nog eens samen.

En daarmee hebben we een uitdaging geformuleerd: hoe zorg je nou eigenlijk voor goede samenwerking in een team? Mensen zijn immers verschillend en dus is samenwerken moeilijk. Want je eigen waarden, je eigen opvattingen en je eigen gedragingen bepalen in belangrijke mate hoe je andere mensen bekijkt en beoordeelt. En dat wordt lastig als beoordeling omslaat in veroordeling. Dat komt in partnerrelaties voor, en in teams is dat niet veel anders, zeker als de intensiteit van de samenwerking groot is. Een probleem in teams kan zijn dat er te weinig openheid is, te impliciet gecommuniceerd wordt, aannames zijn over jezelf en/of de ander, of de waardering voor sommige anderen ontbreekt.

"Zelfinzicht” is de eerste stap om daar wat aan te doen. Het bewustzijn van hoe jezelf in elkaar zit in combinatie met het besef dat een heleboel andere mensen anders in elkaar zitten, is al heel verhelderend. Als je dat vervolgens ook nog goed kunt vertalen naar wat je van anderen wel of niet kunt verwachten, dan ben je al een stuk verder. Je bent dan niet meer bezig te bedenken wat de ander fout kan doen, maar begonnen met een zoektocht naar de kracht van het verschil. En diegene die daar het beste in slaagt, heeft ontdekt hoe hij of zij een sterk team kan bouwen.

Het belang van samenwerken en het zoeken naar de kracht van het verschil lijkt evident. Wat nog nodig is, is een instrumentarium dat je kan helpen in het, op een voor de teamleden veilige manier, blootleggen van de kwaliteiten in een team. Het liefst een instrument dat én diepgang heeft, én heel toegankelijk en gemakkelijk kan worden ingezet voor de onderlinge communicatie. Dat instrumentarium wordt door Stante Pede geboden in de vorm van het Persoonlijk Profiel en de uit de neuropsychologie afkomstige Omethode™.