Testen

Stante Pede werkt met een aantal psychologische testen. De belangrijkste daarvan is de archetypentest. Deze test kan de basis vormen voor een reeks van toepassingen. Hieronder beschrijven we er enkele op hoofdlijnen.

Persoonlijke ontwikkeling
De test kan de basis vormen voor een individueel coachingtraject en kan het startpunt zijn om het persoonlijk functioneren te verbeteren zowel in de privé-sfeer als in een baan. Het profiel is uitgebreid, gepersonaliseerd en uniek. Je wordt je bewust van patronen die ten grondslag liggen aan je houding, gedrag en de impact daarvan op anderen.

Teamontwikkeling
De test kan de basis vormen voor het beter functioneren van teams of het startpunt zijn van een optimale teamsamenstelling in relatie tot de taken waarvoor het team verantwoordelijk is. Van ieder teamlid wordt duidelijk wat zijn/haar drijfveren, kwaliteiten en valkuilen zijn. Inzicht in jezelf en de ander en je bewust worden van het verschil, maakt het gemakkelijker om de ander te accepteren voor wie hij/zij is. Diversiteit op zich is geen garantie voor het goed functioneren van een team. Dat wordt het pas als teamleden van elkaar accepteren dat ze verschillend zijn en het verschil niet meer wordt gezien als bron van irritatie maar als toegevoegde waarde.

Leiderschap op maat
Dekapenta gaat er vanuit dat leidinggeven meer is dan een set vaardigheden die je je moet aanleren. Het is van belang te weten wat jouw natuurlijke kwaliteiten zijn als het gaat om het aansturen en motiveren van anderen en wat je valkuilen zijn die succesvol leiderschap in de weg staan.

HR-beleid van een organisatie
De test kan een aanvulling zijn op competentiemanagement omdat duidelijk wordt in hoeverre de competenties en vaardigheden die van medewerkers worden gevraagd aansluiten bij hun natuurlijke kwaliteiten of daar juist ver van af liggen.