Team

Frances Ruijter is coach en trainer. Frances is oprichter van het coachingsbureau Stantepede en associate bij het management centrum De Baak. Ze heeft meer dan vijftien jaar ervaring in het begeleiden van mensen, individueel en in groepen, waardoor ze als geen ander weet hoe mensen verschillen. Ze is praktisch, direct en tot the point. Haar gereedschapskist is gevuld met vele instrumenten, methoden, technieken en modellen waardoor ze snel tot een werkbare persoonlijke aanpak komt. Als mediator leerde ze veel over de oorzaken die ten grondslag liggen aan persoonlijke en zakelijke crises. Het begint meestal met iets kleins. Dat onderhuids, onbewust en onzichtbaar doorgroeit en uiteindelijk leidt tot een explosie. Door in een zo vroeg mogelijk stadium kleine conflicten bij de kop pakken, meningsverschillen uit te spreken, werk je preventief. Frances richt zich in haar trainingen met name op zaqken als: profileren vanuit authenticiteit en beter samenwerken door een win-win aanpak.

Jeroen Hoekman is organisatie adviseur en coach. Hij heeft op basis van zijn ervaringen uit de praktijk verschillende psychologische testen ontwikkeld, waaronder de door Stante Pede gehanteerde archetypentest. De test vormt vaak de basis voor een teamtraining of een individueel coachingtraject en kan het startpunt zijn om het persoonlijk functioneren te verbeteren, zowel in de privé-sfeer als op het werk. Jeroen is tevens gespecialiseerd in hechtingsvraagstukken (die, net als in persoonlijke relaties, ook op het zakelijke vlak een belangrijke, maar onderschatte, rol spelen) en is Master Judge van de Adult Attachment Projective. Hij heeft een integratieve aanpak die zich kenmerkt door persoons- en oplossingsgerichtheid. "Je bewust worden van jezelf, je omgeving en de dynamiek daartussen is vaak de eerste stap. Als coach kijk ik eerst wie er echt voor me zit en op basis daarvan stel ik een aanpak voor die in mijn ogen de grootste kans van slagen heeft. Vandaar dat ik (en Stante Pede in het algemeen) met meerdere modellen werk. Niet zomaar een model volgen maar maatwerk leveren. Dan kan de verandering zich vervolgens gaan manifesteren in een praktisch en helder plan."

Vivian van de Hoef heeft haar ervaring als coach en trainer opgebouwd in de tijd dat zij verbonden was aan het management centrum De Baak. Haar coachingsopleiding, LIFO certificering, Yogaopleiding in Amerika en de verdieping van haar kennis over het Enneagram bij Helen Palmer in Berkeley hebben van Vivian een betrokken en veelzijdig coach gemaakt. "Als coach geloof ik dat het vooral belangrijk is, dat je met vertrouwen en liefde naar jezelf leert kijken. Ik vind dat de liefde in bedrijven nog teveel wordt geschuwd." Vivian heeft zich zelfstandig gevestigd als coach en trainer met haar bedrijf Firefly Coaching. Privé en werk zijn in haar ogen één ding en daarom richt ze zich in haar coaching vaak op beide elementen. Haar interesse voor coaching heeft zich de laatste jaren verbreed richting teamcoaching en het systemisch werken met teams.

Irene Brok is inmiddels een aantal jaren werkzaam voor Stante Pede en is met name gespecialiseerd in communciatievraagstukken. Ze richt zich daarbij met name op het verschil tussen wat we doen en wie we zijn. "In zowel zakelijke als persoonlijke relaties komt het vaak voor dat oude patronen die we onszelf vroeger uit zelfbescherming hebben aangeleerd de kop op steken en negatief uiptpakken. We kunnen achteraf zien wat er is gebeurd en waarom, maar hebben dan niet altijd greep gekregen op die patronen."